Xin giúp về vấn đề blender 2.81

vấn đề là m chuyển từ blender 2.8 sang blender 2.81, sau khi cài đặt xong blender 2.81 thì khối cube của m lại trở nên trong suốt khi m add thêm 1 vật thể mới (uv sphere) thì nó lại dính vào khối cube(lúc này đã hiện ra) ,
m cug thử remove blender 2.8 + xóa hết blender foundation, nhưng cài vẫn bị, ai biết m bị vấn đề gì thì giúp m vs
xin cảm ơn rất nhiều

đây là lúc mở (khối cube bị trong suốt)

khi m add thêm uv sphere thì nó lại dính vào khối cube

Ai biết m bị vấn đề gì xin giúp m (từng bước), m cảm ơn nhiều ạ

Có thể do vấn đề của card màn hình

Mình thấy nó là 2 khối riêng biệt mà
image

nó riêng biệt nhưng khi m kéo thì nó dính vào khối cube :((

Có lẽ là do thao tác của bạn thôi, thử nhiều cái vào. Hoặc có thể quay video mình xem thử

Do card rồi bạn ơi! Mình cũng bị y hệt.
Có cái này có thể khắc phục nhưng cài vào máy chạy chậm lắm.
Bạn tìm kiếm MESA3D FOR WINDOWS – http://mesa.fdossena.com
hoặc tải trong link này của bạn Lạc Diệp Vô Tâm trên group Facebook: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1uCgECu1sH1J2DuexvW_fTqryC23GXFOE%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2JD98X_WMTma0ueEd2yhl0CCioyrVyHaEaRdA_ovoZhbsjc4Peo-7emyQ&h=AT1PC63SI-fRPcni_RpiNhvlyZ6WrJbumA-wHBppBJmAdXJHJEolmqYLqYbVtKi88_tfBXBpwB-9gyodL-ZeZrpAdCJZeu1TLzIZHrf1QexkJR8NQhjCIweZOT7S8zPeFiEvQA

ko phải thao tác, m đã lập đi lập lại nhiều lần mà vẫn bị

thank b, để m thử xem