Xin chi dẫn vê công cu Bevel

Minh vẽ một tấm ván hinh chữ nhật va muốn bo cạnh băng công cụ bevel. nhưng nó không ra góc tron ma lai ra như trong hinh. nếu bo cạnh cho hinh khối lập phương thi lại rất tốt. rất mong mọi ngươi chỉ dẫn cách thực hiện. Cảm ơn

Trong object mode, chọn đối tượng, Ctrl A, Apply scale
Xem bài này: Origin vs Pivot Point, và thứ ma thuật mang tên Apply Scale/Rotation/Location

Cảm ơn bạn HaNguen (ban phím bị hỏng nên không thể gõ đúng 1 số k tự).
Minh thử 2 cách:

  1. sau khi tăng kích thước 1 trục (để biến hinh lập phương thanh hinh hộp chữ nhật), minh vao Edit Mode để bo cạnh băng công cụ Bevel thi bị tinh trạng như minh đã hỏi. Sau đó minh chuển sang Object Mode để Appl Scale thi không có tác dụng.
  2. Minh thử lại băng cách Appl Scale nga sau khi tăng kích thước, sau đó mới chuển sang Edit Mode để áp dụng bevel thi lai được.
    Vâ bạn có thể nói rõ việc Appl Scale/Rotate/… vao lúc nao mới đúng.
    Cảm ơn bạn. Du sao minh cũng đã giải quết được vấn đê nhơ vao câu trả lơi của bạn.

Apply trước khi bevel mới được

1 Likes