Xài base mesh của mình cho hệ thống MB-Lab 1.7.8

Như tiêu đề, cho mình hỏi những ai đã xài qua MB-Lab 1.7.8 thì làm sao để thêm cái base mesh mình tạo sẵn vào hệ thống MB-Lab

Chỉnh tử base có sẵn chứ ko thêm được. Nếu muốn tùy biến thì có thể sửa từ mã nguồn