Voxel Heat Diffuse Skinning - Surface Heat Diffuse Skinning - Addon hỗ trợ Skinning

Công cụ Skinning mặc định trong Blender căn cứ vào sự liên kết của các điểm. Phương pháp này hiệu quả ở những model mà các điểm liền mạch. Khá hiệu quả ở những vùng như ngón tay. Tuy nhiên nếu nhân vật của bạn có phần thân tách rời với quần áo thì nó làm việc không hiệu quả. Khi đó Voxel Heat Diffuse Skinning - Surface Heat Diffuse Skinning sẽ thay thế trong trường hợp này
Voxel Heat Diffuse Skinning - Surface Heat Diffuse Skinning dựa vào khoảng cách của các điểm để Skinning
Xem demo:

Voxel Heat Diffuse Skinning là bản thương mại có bán tại đây: Download

Surface Heat Diffuse Skinning là phiên bản mã nguồn mở của Voxel Heat Diffuse Skinning. Tính năng tương tự nhau. bạn có thể lấy về ở đây: Download

4 Likes