View ib blender


Khi e view ra xa thì oj của e bị che mất, làm s để xem toàn diện mà k cần zoom nhỏ oj lại k ạ?

Tăng giá trị này lên, thêm 1 số 0 nữa.
Clip End là khoảng cách xa nhất có thể view
Tương tự, Clip Star là khoảng cách gần nhất

1 Like