UVPackmaster - Xếp UV thông minh hơn

Đây là addon giúp tự động xếp UV thông minh hơn
Đây là UV đc xếp tự động trong Blender


Các bạn có thể thấy các khoảng trống còn rất nhiều

Còn đây là xếp bằng UVPackmaster

Các tấm UV được xếp tối ưu hơn, tận dụng các khoảng trống giúp tối ưu giữa chất lượng và dung lượng file texture

Download

3 Likes

Quá tuyệt vời. Thật sự thì xếp uv để đủ chỗ cho tất cả rất mất thời gian. Cảm ơn anh đã chia sẻ.

1 Like