Ubisoft gia nhập Blender Development Fund


Sau khi nhận được khoản hỗ trợ 1.2 triệu đô từ Epic Games, Blender Foundation lại nhận được hỗ trợ từ Ubisoft. Ubisoft đã tham gia quỹ phát triển Blender, Blender Foundation với tư cách thành viên vàng. Ubisoft Animation Studio cũng sử dụng Blender trong sản phẩm của họ. Ubisoft là một nhà sáng tạo và phân phối dịch vụ giải trí, game.


Xem thêm tại đây: https://www.blender.org/press/ubisoft-joins-blender-development-fund/
2 Likes

Lại có thêm thông tin về việc gia nhập Development Fund


Đó là 1 hãng phim hoạt hình Nhật bản Anime studios Khara và công ty con Project Studio Q.