Tuyển freelancer 3D model và animation

Mình đang muốn phát triển một vài dự án short animation, nên cần tuyển một vài bạn hổ trợ. Biết làm 3D model và animation trên blender.

Gởi hồ sơ, portfolio hoặc chi tiết, liên hệ mình qua địa chỉ email: [email protected].