Trứng rồng PBR stylized

Chào mọi người, đây là một tác phẩm fanart gần đây của mình. Dragon egg từ game Legend of Mana. Mình làm trên Blender và Krita.

Link Sketchfab để xem 3d ở đây:

6 Likes