Tổng kết cuộc thi tháng 1 năm 2018

Giải nhất: Tuyệt thế hảo kiếm - @remy
Giải Nhì: Bảo Đao Đồ Long - @HoangHiep
Không có giải ba

Các bạn gửi địa chỉ cho mình để nhận bản in tác phẩm nhé, sau 1 tháng kể từ ngày thông báo mà không cập nhật địa chỉ, BTC sẽ không gửi lại bản in tác phẩm
Ngoài ra các bạn đoạt giải cũng được cộng điểm để tham gia cuộc thi năm
Chi tiết xem thêm ở đây
@remy (5 điểm)
@HoangHiep (3 điểm)

Cuộc thi lần này có 11 người gửi tác phẩm trong đó 5 tác phẩm hợp lệ, 6 tác phẩm không hợp lệ hoặc chưa hoàn thiện. Rất tiếc khi có những tác phẩm hoàn thiện nhưng chưa gửi file blend như của @truong hoặc có những tác phẩm hoàn thiện nhưng chưa gắn thẻ như của @tranhongdiep96_96 Các bạn lưu ý lần sau nhé

Bình chọn trên BlenderOnline từ 1 đến 12h ngày 4/2/2018

5 Tác phẩm hợp lệ

1. Bảo Đao Đồ Long - @HoangHiep


2. Circuit sword - @CrazyFight


3. Tuyệt thế hảo kiếm - @remy


4. Fusion Sword - @Thong_Nguyen


5. Thần Kiếm Asus - @Duy_Anh_1610


6 tác phẩm không hợp lệ

Katana - @truong, không có file blend
3 Tác phẩm chưa hoàn thiện


Kiếm đá - @namds666
Scifi Sword - @khanhbeo94
Karambit - @HaNguyen
2 Tác phẩm không có thẻ

đoản kiếm - Balance - @vansuuthu
The Wolf - @tranhongdiep96_96

2 Likes