Tổng hợp hotkey Blender 2.8

Zacharias Reinhardt vừa chia sẻ file tổng hợp các phím tắt trong bản Blender 2.80 Beta
Mọi người có thể tải bằng cách đăng ký email theo đường link:
https://zachariasreinhardt.com/free-resources/?fbclid=IwAR3ShB9eazJFBNfvSXwS6XvIrI2EnjYOL96qFEsGcVYlaFvRGjYAmQ9Fo4Q

Ảnh preview:

4 Likes