Tổng hợp các kênh youtube chất lượng về Blender

Mình viết bài này để tổng hợp các kênh youtube chất lượng về Blender để tiện cho các bạn tham khảo
Lưu ý, thứ tự sắp xếp ưu tiên các kênh bằng tiếng Việt lên đầu
Đây là bài viết Wiki, các bạn hãy bổ sung nội dung

Các seri hay

Căn bản

1. Nhập môn Blender


Hướng dẫn cho người mới bước vào thế giới Blender bằng tiếng Viêt

2. Fundamentals


Chính chủ từ Blender, được sản xuất bởi Dillon Gu

3.

Các kênh chất lượng

1. Blender Guru

2. CG Cookie

3. Gleb Alexandrov

4. FlippedNormals

5. Bone-Studio

6.

Các kênh theo chuyên đề

Modeling

1.

https://www.youtube.com/channel/UCX1ff_nhn_Dz3QUw3bNb23g

2.

3.

Sculpting

1. FlyCat

2. YanSculpts

3.

4.

Particles and Physics - VFX

1. Aria Faith Jones

2.

3.

2 Likes

Tuyệt vời a ơi