Tìm họa sỹ hợp tác làm demo scene

Chào các bạn, mình là Mạnh, trong facebook group Blender Online mình được anh Hà bổ nhiệm làm admin mảng game để phát triển cộng đồng Blender :slight_smile:

Hiện tại mình cần tìm một bạn hợp tác làm demo scene cho game engine.
Link dành cho nào bạn chưa biết về game engine mà team mình đang phát triển.

Lợi ích:

 • Xuất hiện trong phần credits của video demo
 • Cộng tác một số công đoạn nhỏ trong game mà bọn mình đang sản xuất
  (teaser, trailer, …)

Công việc:

 • Paint material maps cho scene Sponza
  (cảnh này được mình demo trong buổi meetup vừa rồi)

Mô tả sơ bộ về tác dụng của material maps
Non-PBR (cảnh này chỉ có albedo và normal map)

PBR

Hoạt sỹ sẽ chuyển scene thành full PBR bằng cách paint các material maps cho object bao gồm metallic và roughness.

Yêu cầu:

 • Biết cách sử dụng Principled BSDF node trong Blender
 • Cài đặt giao diện texture painting
 • Thiết lập node sử dụng map metallic/roughness vào Principled BSDF
  (value đen trắng biểu thị giá trị từ 0->1)
 • Ưu tiên bạn có khả năng sáng tạo: ngoài material, bạn có thể thêm chi tiết vào Sponza để demo scene được thể hiện đẹp hơn trong game engine
1 Like

Chưa có PBR maps nên mình test thử toàn bộ object dùng chung metallic và roughness
Non-PBR

PBR
(mặt tường là vật liệu thường chỉ có albedo map)

Note: FPS của scene không hề bị ảnh hưởng bởi vốn từ trước tới nay đã là PBR, chỉ có chưa điền giá trị material cho object mà thôi :slight_smile: => vẫn từng đó FPS nhưng scene sẽ đẹp hơn rất nhiều

1 Like