Thư viện Map Textures

Đây là các trang cho download textures cả miễn phí và có phí. Trong các trang có phí cũng có một vài cái miễn phí. Hãy cập nhật vào thư viện textures của bạn

TEXTURES

Miễn phí

Có phí

HDRI

Miễn phí

Có phí

Đây là bài viết Wiki, các bạn hãy bổ sung thêm các trang mà các bạn biết nhé

11 Likes

Hay a ơi… Viết cái này cho đủ 20 kí tự

1 Like

Thư viện của hdrihaven quá chuẩn và chất lượng cao