Thử thách HNXG trên Facebook Group Blender.VN

HNXG - Hôm Nay Xay Gì. Mỗi ngày post 1 hình ảnh trên group Blender.VN về những gì làm được từ “Máy Xay” (Blender) với hashtag #HNXG đồng thời tag tên 1 người bạn để thử thách người đó. Người bị tag sẽ phải hành động tương tự

Ví dụ:
Tranh thủ buổi trưa làm nốt tác phẩm bỏ dở lâu quá rồi
Hôm nay Xay gì @Tên-Người-Bạn-Của-Bạn ?
#HNXG #HNXG_Tên-Bạn

4 Likes