Thông báo ra mắt diễn đàn BlenderVN - Open beta

Thông báo ra mắt diễn đàn BlenderVN - Open beta
Phiên bản này các thành viên đã có thể tự do đăng ký và đăng nhập vào diễn đàn

Nhiệm vụ: Xây dựng nguồn kiến thức cơ bản về Blender, dịch các bài hướng dẫn dành cho người dùng mới

Lưu ý:
Nếu đăng ký mà không hoạt động gì trong 30 ngày, chỉ vào đọc bài rồi ra thì hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản. Bạn có thể bị chặn IP, nghĩa là không thể truy cập vào blendervn từ mạng của nhà bạn nữa. Đây là tính năng có sẵn để đảm bảo tính công bằng trên cộng đồng. Tất cả phải cùng xây dựng thì diễn đàn mới lớn mạnh được

Hãy theo dõi bài viết này để xem những cập nhật mới nhất của diễn đàn

3 Likes