Thời điểm ra mắt chính thức Blender 2.8 đang tới gần

Theo dự kiến, bản chính thức sẽ được phát hành trong tháng 10/2018
Trong hôm nay, 2/7/2018 sẽ ra mắt bản Alpha
12/8: Beta
19/9: Hoàn thiện Python API
20/10: Phát hành chính thức


Đọc thêm tại đây: https://code.blender.org/2018/06/beyond-the-code-quest/

4 Likes

2 bài viết đã được hợp nhất vào chủ đề: Cập nhật Blender 2.8