Thiết kế CUP vô địch cho các cuộc thi blender

Ý tưởng từ 2d của logo blender.vn nên chỉ cần nhìn vào mặt đứng của chiếc cup thì mọi người sẽ nhận ra ngay


UPDATE…

3 Likes