Thiết kế CUP vô địch Blender

Cúp được xây dựng dựa theo logo của Blender VN.

2 Likes