Thiết kế CUP vô địch Blender.VN

Bước đầu tiên:
Ý tưởng: Lấy từ logo Của Blender.VN

Bước 2 lên khối cơ bản.
Ý Tưởng: Sử dụng các khối cơ bản (Cube, UV Sphere, Cylinder, Cone.) trong phần mềm để tạo nên CUP dựa trên Logo BlenderVN
Kết hợp các Khối có sẵn và xắp xếp Múc đích vẫn giữ nguyên được hình dạng cơ bản của các khối có sẵn này để tạo nên CUP. Sau đó chỉnh sửa đổi chút để khối CUP hợp lý hơn,


Top View : Nhìn sẽ tựa như logo Blender.VN

Bước 3 :Xắp xếp chỉnh xửa lại tạo hình cho đẹp hơn

Bước 4 : Trải UV và setting vật liệu
Perspective Và Top View

Ý nghĩa : Bông sen tượng trưng cho blender Việt nam với sự liên kết chặt chẽ của các khối 3D tạo nên sự chắc chắn vươn lên của bông sen. Cũng giống sự gắn kết của cộng đồng BlenderVN cùng nhau ngày một phát triển. :slight_smile:

6 Likes