Thí nghiệm Gareau

1 Like

có định làm animation không?

1 Like

Em chưa định làm ạ

Đặt camera ngay ngắn lại 1 chút, có thể cho thêm chút hậu cảnh hoặc backgroud, hoặc model thêm 1 cái bàn, đặt trong căn phòng nào đó nhìn sẽ đẹp hơn. Hoặc dùng HDR, đối tượng kim loại, thủy tinh phải có cái gì đó phản chiếu lên nó nhìn mới giống thật

1 Like