Thêm physics cho skinned animation

Em có 1 cái skinned animation, đang mặt 1 cái áo, giờ muốn thêm physic cho quần áo thì làm thế nào ạ

Mình tạo 1 vertex group đặt tên là Pin, mình chỉ làm mô phỏng vải cho phần tay áo thôi nên chọn toàn bộ vertex ở thân như hình

Thêm Physics cho áo như hình

Chọn thân, thêm Physics Collision cho nó

Kết quả
GIF

sau một hồi tìm hiểu thì em có một giải pháp khác là dùng skinning để tạo hình ở frame thứ 2,3,4 gì đó - cái frame mà nhân vật bắt đầu di chuyển liên tiếp, sau đó apply modifier rồi mới physic simulate, cơ mà khi em skinning thì trang phục bị lặn vào trong, em chưa biết xử lý thế nào :’(
Tóm lại là sẽ có

  1. Skinning trang phục ( sửa lại weight cho nó không lặn vào người )
  2. Apply modifier
  3. Physic simulate
    Và cái trang phục lặn vào trong nó ở bước 1 :’(

Đúng ra là phải Physics simulate từ khi nhân vật đang ở T Poser, tức là trước khi có anim.

nhưng frame đầu của anim lại không phải là tpose, nên em phải xóa animation ở frame đầu đi, tuy nhiên nếu làm như thế thì ở frame thứ 2, nhân vật di "di chuyển tức thời " ra một vị trí khác theo animation gốc, trang phục lúc này không chạy theo được, và nó rụng xuống đất

Thế nên bạn phải xử lý anim để nhân vật ko chạy tức thời ra vị trí đó. Từ T pose chuyển dần sang anim. Sau khi xong rồi lại bake anim, xoá đoạn anim đầu tiên rồi chuyển sang file render. Cách làm của mình là vậy

1 Like