TexTools - Công cụ UV - Texture

Đây là công cụ rất mạnh cho việc xử lý UV, xếp UV,…
Và còn nhiều tính năng khác để làm texture
Phiên bản hiện tại đang là 1.3.0

Bug Fix: Bake cavity and worn maps
Color ID: CreateAtlas
Preview Texture
Bake mode: Selection
Download
26054072698_aa8a9309eb_o
25011910607_a5a27c2227_o
demo_peel_edge
demo_rectify
39323742974_bd871d64d2_o

11 Likes

Cái này bên max có xài. Để luyện dành cho project sau.

1 Like

Ad cho mình hỏi chút… nó có hỗ trợ làm map bump không hay chỉ uv thôi vậy? Vì chưa sử dụgn bao giờ

2 Likes

Chưa có tính năng đó, mới chỉ có tool uv và bake map từ hightpoly

  • Bản 1.01 đã có hỗ trợ bake displace mape, tạo shape key biến đổi bề mặt 3d đã được unwrap thành mặt phẳng y như UV và có hỗ trợ tạo các bề mặt chi tiết gồ ghề từ mặt phẳng UV đó rồi áp ngược lại bề mặt 3D.
  • Bake map có thể bake multires ở cấp cao nhất sang cấp thấp nhất mà không cần high - low poly.
2 Likes

Update 1.2

http://renderhjs.net/textools/blender/

1 Like