Tập làm nhà tranh và cây cối

Chào cả nhà, mình đang cố gắng theo một khoá học về blender, tạo dựng không gian. Và Post bài ở đây để có động lực.

Giờ nhà tranh tạm ổn (thật ra vẫn còn một vài chỗ có thể tinh chỉnh thêm, nhưng giờ mình làm tiếp phần cây cối xung quanh).

2 Likes

Cho thêm cỏ và lá cây vào.

1 Like

Add thêm cây và compositing.