Tập làm animation

Clip tập làm animation của mình, theo một course mình học từ cgcookies. Model mình đều lấy trên trên đó, chỉ làm animation.
Nhưng những bước đầu tiên cũng khá vất vả vì có nhiều khái niệm mới cần phải học và cũng chưa quen lắm với việc sử dụng blender. Nhưng sau khi nhìn lại kết quả, mặc dù không lớn lao gì mấy cũng thấy vui vui, post lên đây để có động lực học tiếp.

1 Like