Tạo nhiều action trên cùng file blend

Em có một file blend, muốn tạo các action khác nhau nhưng khi thay đổi vị trí xương ở action này thì action khác lại bị thay đổi theo. Ví dụ em có action start, nhấn cộng để tạo ra action mới và chỉnh sửa xương ở action mới này thì action start lại bị thay đổi theo.

screenshot_24
Cách khắc phục cái này thế nào ạ. Em xin cảm ơn

Đúng ra là nó không thay đổi theo đâu, e xem lại xem có làm sai gì không? Nếu được, hãy gửi file lên cho mọi người kiểm tra hộ

1 Like


Số 20 tức là nó đang cùng chung với 20 thằng khác. Khi thay đổi thì 20 cái khác đang dùng chung cũng thay đổi theo.
Click vào nó nếu muốn chỉnh sửa riêng, tách riêng ra

1 Like

Em chọn Hand_roll_1 thì cái bàn tay nó ra hình quái dị.
Còn nếu tắt đi mở lại chọn action 00 bấm vào chỗ coppy thì rồi sửa xương thì nó vẫn bị ảnh hưởng lẫn nhau ạ

Làm lại từ đầu đi, đừng copy

1 Like

Em chỉ dùng nó cho mục đích nghiên cứu (không phải về đồ họa) thôi, làm lại thì mất rất nhiều công sức và phải học nhiều thứ. Nhưng có vẻ không khả thi rồi, phải học rồi làm lại cái tay này :sweat_smile: