Tác phẩm blender đầu tay

Xin chào anh em, mình mới vừa ráp máy và theo một course về blender. Đây là tác phẩm đầu tay của mình khi theo course đó.
Cũng đang tập tành, mong là sẽ học được nhiều hơn.

2 Likes