Sửa lỗi không hiện thumbnail file blend trên Windows


Trước hết hãy đảm bảo nó được kích hoạt trong Preferences, nhấn F4 chọn Preferences, Save & Load và check vào như hình

Nếu bạn cài Blender bằng tài khoản administrator thì sẽ thấy thumbnail. Tuy nhiên để đảm bảo vấn đề bải mật hệ thống chúng ta thường không dùng tài khoản administrator. Thực hiện như dưới đây để hiển thị thumbnail trong trường hợp bạn không cài Blender bằng tài khoản administrator

Nhấn phím Windows đánh vào “command prompt” để tìm kiếm

Click chuột phải, chọn “run as administrator.”

Nhập vào:
chdir c:\program files\blender foundation\blender
Rồi nhấn Enter
(chdir is the command for changing directories with the command prompt)

You should now be at that directory.

Nhập vào:
blender -R
Rồi nhấn Enter
Bây giờ tắt rồi mở lại Windows Explorer windows để xem thành quả

Nếu vẫn không thấy thumbnail, mở và lưu lại nó