Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong diễn hoạt

Sử dụng các hành động có sẵn được lưu lại với định dang bvh. Phần mềm trí tuệ nhân tạo có thể ghép chúng lại thành những chuỗi hành động khớp với chuyển động trong từng địa hình cụ thể
Dưới đây là một vài ví dụ
Người


Động vật bốn chân

Download github

3 Likes

Nhìn quá tự nhiên và mềm mại, tương lai của animation cho game càng ngày càng dễ sản xuất và hiệu quả !

1 Like

E lấy code về nghiên cứu thử đi