Spring Golem

Hi mọi người, đây là project cá nhân mới nhất do mình thực hiện với blender (modeling) và vẽ texture handpainted trong 3d coat.

2d concept belong SephirothArt.

Mọi người có thể xem nhiều hình hơn, rõ nét hơn và step by step thực hiện project tại:
Artstation: https://www.artstation.com/artwork/Qz06yL

hoặc

3D View:

Cảm ơn mọi người!

2 Likes