Smooth model sau khi flip normals

Chào mọi người, mình có rip thử model từ game. Nhưng khi export ra .fbx thì bị ngược mesh. Sau đó mình dùng blender để flip normals, sau khi flip xong thì model không còn mượt cho lắm. Mọi người hướng dẫn mình giải quyết với. Thanks rất nhiều.