Sculpting người đàn ông từng bước một

Đây là 3 video về Sculpting cơ bản
Ban đầu rất xấu, càng về sau càng đẹp. Đây là 1 người rất hiểu về giải phẫu cơ thể người

Phần 1

Phần 2

Phần3

Tham khảo thêm các clip khác trong danh sách này, dạy sculpt các bộ phận cơ thể

2 Likes

Cool tut