Screencast Keys - Công cụ hiển thị thao tác bàn phím lên màn hình

Đây là addon hiển thị thao tác phím và chuột lên màn hình Blender. Phù hợp cho những người làm hướng dẫn Blender. Addon này đã hỗ trợ Blender 2.8


Download

3 Likes