Sản phẩm PBR -Bình nước người lính!

-Model cái bình được sản xuất từ năm 1967. Texturing bởi Subpainter. Phần mềm trên cả tuyệt vời nhanh gọn lẹ.

6 Likes

cho em hỏi cái này là bác sculpt ạ ?, em thấy các chi tiết đẹp quá, tham khảo lưới wireframe thì thấy toàn tam giác.

2 Likes

cái tam giác là mình vào edit mode rồi chọn tất cả rồi Ctrl+ T phải không nhỉ, thuộc phím tắt mà chẳng biết nó ở trong mục nào :smile:

1 Like

4 Likes

Nhưng mà sao lại dùng tam giác ạ?

1 Like

Chắc là export ra fbx để tùy chọn tris.

1 Like

Dùng Subpainter. :slight_smile:

2 Likes

Xuất lưới cho SP ko cần convert qua tam giác đâu!

2 Likes

Đúng rồi. SP không đòi hỏi phải chuyển dang Tam giác.

1 Like

Đẹp !