Sách miễn phí dạy viết addon cho Blender - Programming Add-ons for Blender 2.80

Nếu bạn muốn viết các tiện ích bổ sung cho Blender (Addon) thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách này hoàn toàn miễn phí, nó được xuất bản lần đầu năm 2011. Ở lần tái bản này, cuốn sách được nâng cấp cho Blender 2.8.
Cuốn sách sử dụng IDE Eclipse với plugin PyDev cũng là 1 phần mềm nguồn mở để viết code
Tải về tại đây

2 Likes