Render với GPU free của google (google colab)

Khi render, CPU lúc nào cũng 100% bạn có xót máy tính của mình không :joy:
Nếu có hãy theo dõi hướng dẫn sử dụng GPU free để render nhé.
(Dành cho bạn nào quen render bằng lệnh, python)
Bạn sẽ có tầm 12Gb GPU,13Gb Ram để dùng :grimacing:

Hướng dẫn Link github, hy vọng nhận được star :v

Nếu muốn chạy thử, các bạn bấm vào chỗ mũi tên.

Sau khi màn hình mở ra, bấm vào mục này để mở rộng và có thể nhìn thấy file:


Và muốn chạy chương trình thì bạn chỉ cần bấm vào phần mũi tên này:rundf

4 Likes