Render trong blender 2.79, 2.8, 2.81

mọi người cho em hỏi là khi em dùng blender 2.79 thì khi render (ấn F12) thì ra ảnh màu có cả texture, nhưng khi nâng cấp lên bản 2.8 thì ra màu tối thui (vẫn nhìn được đường nét viền của vật thể), bản 2.81 thì vật thể có sáng lên hết, nhưng vẫn không thấy màu là do đâu ạ.

Thanks

Bản 2.8x thay đổi engine render. Nếu bản cũ bạn sử dụng blender render thì bây giờ thay bằng eevee. Do vậy phải thiết lập lại vật liệu nhé. Nếu dùng Cycles thì không thay đổi gì

1 Like