Render kiến trúc bằng Blender

Dưới đây là một số hình ảnh mình sử dụng Blender để render và modeling(có kết hợp với Revit) trong đồ án kiến trúc. Mình sử dụng Blender cũng khoảng 2 năm nhưng thấy trong kiến trúc rất ít người sử dụng, chủ yếu dùng Vray và Corona để render. Mình thấy Blender giao diện dễ sử dụng, có nhiều tính năng hay và chất lượng render cũng không thua gì so với các phần mềm khác đâu.

5 Likes

Bài đẹp, mong có nhiều người ứng dụng vào kiến trúc như này

2 Likes