Quá trình thực hiện cuộc thi thiết kế CUP vô địch Blender.VN

Chiếc cúp được dựa theo logo của Blender VN.

Final render:


5 Likes

Các đối tượng sẽ liên kết với nhau như thế nào hay chỉ đặt vào thôi?
Có tháo rời được các phần ra không?
Về chất liệu: Hãy nghĩ đến chất liệu đơn giản nhất mà vẫn đẹp.

1 Like

Em mới chỉ đang làm các phần đặt vào nhau và không tháo rời được ạ. Em sẽ thử vài chất liệu khác.

1 Like