Phối cảnh nội thất ( Interior Perspective )

Góp vui với mọi người 2 version phối cảnh nội thất mình đang test gần đây
Rendered with Blender cycles 2.82 + Lightroom

2 Likes