Phim hoạt hình làm bằng blender 100%

Đoạn phim hoạt hình Minecraft ngắn được team mình làm bằng blender 100% , không dùng bất cứ 1 phần mềm nào khác ngoài blender. Nhóm mình mới tập tành blender thôi nên các “pro” xin đừng chê ạ :sweat_smile:

4 Likes