Paint n Stick sticky pass

Có ai dùng cái plugin Paint n Stick của After Effects chưa ạ?

Có 1 cái gọi là Sticky Pass, đại loại là 1 cách làm compositing lấy dạng của model nhưng bị phủ màu gradient

Có cách nào làm cái “Sticky pass” trên Blender không?
Em cảm ơn.

Ko biết có đúng ko?

hình như là phải ra đúng cái màu như video trên kia bác ạ. Tức là cái plugin kia của AE nó sẽ phân tích cái dải màu đó để, gọi sao nhỉ, như kiểu “dán” hình mình vẽ lên cái model 3d (hình được “dán” cũng có thể chuyển động tự thân và chuyển động theo model)

Cái này chắc phải nghiên cứu viết script

không biết nó có giống như cái “Vertex color” không?

Không phải Vertex color đâu, nó có tính chất như kiểu normal, nó thể hiện được độ cong bề mặt

1 Like

Hình như là dùng Normal Object space thì phải. Bạn tìm hiểu thêm về Normal Object space, Bent normal hay Thickness map xem sao.

2 Likes