ODS Engineering - Mô phỏng đa vật lý cho thiết kế kiến trúc

Trong thiết kế kiến trúc, ngoài yếu tố thẩm mỹ, công năng thì trải nghiệm người dùng mới mang lại giá trị cho công trình. Nếu kết hợp với công nghệ, với các hệ thống mô phỏng, chúng ta có thể mô phỏng được môi trường trong công trình kiến trúc như mô phỏng ánh sáng theo mùa tác động vào công trình, mô phỏng gió,…
ODS Engineering là một hệt thống như vậy,

https://www.ods-engineering.com/tools/ods-studio/

7 Likes