NVIDIA đăng ký bằng sáng chế vector graphics áp dụng vào game

Với công nghệ này, tương lai gaming sẽ thay đổi rất lớn.

1 Like