Nghiên cứu mới từ Disney cho phép đơn giản hóa diễn hoạt

Năm ngoái (2019), Disney công bố một nghiên cứu tên “Tangent-Space Optimization for Interactive Animation Control” - cho phép animator sử dụng “motion curve” để diễn hoạt và thay đổi quỹ đạo tự do mà không cần thêm bất kỳ keyframe, làm việc dễ dàng ngay trên xương FK.
Ý nghĩa của nghiên cứu này là :

  • Tối giản công cụ diễn hoạt (có thể thay thế các kênh trong graph editor).
  • Đơn giản hóa rigging (tưởng tượng bạn chỉ cần xương cơ bản, không cần thêm IK hoặc control dùng để chuyển đổi qua lại giữa IK và FK),
  • Tiết kiệm keyframe (sử dụng số keyframe tối thiểu nhưng diễn hoạt không đổi).
  • (…có thể còn nữa)

Chi tiết và demo:


link bài nghiên cứu (thuật toán)

Ngoài ra, trên trang Blender Artist đã có một thanh niên ứng dụng thử thuật toán trên vào Blender (link), cơ bản đã có thể hoạt động, mã nguồn có trong bài viết. Hi vọng “bạn nào đó” có thể phát triển tiếp và đưa nó thành bản vá trên trang https://developer.blender.org/tag/animation_rigging/ , để dev từ Blender Foundation review và thêm vào bản chính thức.

Ngoài ra (lần 2), mình có làm 1 đề xuất trên Right-Click Select, với chủ đề tương tự, tập trung chủ yếu vào UI. Anh em hứng thú có thể ghé qua và vote dạo để cộng đồng và các dev tiềm năng chú ý.

1 Like

Mong nó được phát triển tiếp trong blender
các bạn dùng windows có thể download dùng thử ở đây: https://github.com/JiahuiCai/Blender_Interactive_Motion_Path/releases

1 Like