Ngày đầu tiên học Blender, tham gia diễn đàn, làm một bài viết cho hăng hái

Biết Blender đã lâu nhưng ít quan tâm, hôm nay đọc được bài viết của Admin Nguyễn Mạnh Hà thích Blender luôn và cũng vì mình thích làm 3D.
Mới chỉ đọc bài hướng dẫn đầu tiên nên xin chia sẽ cho những bạn lần đầu học Blender như mình (phiên bản mình dùng là mới đây nhất)

 1. Để mở một lựa chọn người dùng:
  CTRL + ALT + U (U = User - người sử dụng - người dùng)
  Phần Input (nhập liệu) dùng để chỉ những thứ được nhập vào chẳng hạn như con chuột, bàn phím… cùng với các lựa chọn.

 2. Các lệnh cơ bản:
  . Lệnh Mở một tập tin: CTRL + O (O có nghĩa là Open - mở ra)
  . Lệnh Lưu một tập tin: CTRL + S (Save - lưu)
  . Tạo Mới một tập tin: CTRL + N (New - mới)
  . Thoát khỏi Blender: CTRL + Q (Quit - thoát)
  . Chụp ảnh màn hình: CTRL + F3

 3. Các lệnh đối tượng 3D:
  . Sao Chép một đối tượng: SHIFT + D (Duplicate - bản sao-sao chép)
  Đối tượng sẽ xuất hiện tại nơi con trỏ chuột được đặt (có hình bốn dấu gạch đen và vòng tròn trắng đứt quãng)
  . Quay khung lưới nền (mình cũng chưa tìm hiểu gọi nó là gì nữa - giống như ô gạch vuông ấy - vì hăng hái tham gia diễn đàn nên vừa biết sơ qua là làm bài viết luôn)
  a. Quay theo phương ngang (trục hoành):
  CTRL + ALT + lăn con chuột.
  Nếu lăn (nút lăn) con chuột vào lòng bàn tay thì khung quay theo chiều kim đồng hồ và ngược lại.
  MẸO: bạn cứ nhớ phím CTRL và ALT nằm ngang nhau nên quay theo phương ngang (phương ngang ở đây là giống như một người đứng trước mặt bạn dang hai tay ra mà quay vòng tròn).
  b. Quay theo phương thẳng đứng (trục tung)
  SHIFT + ALT + lăn con chuột.
  Tương tự nhưng đây là chiều thẳng đứng. Bạn cứ quay sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Nó y chang như người ta “quay nướng” một miếng thịt trên một trục vòng vòng trước mặt bạn vậy. (Nói vui thôi)
  c. Chọn một đối tượng:
  CLICK phải chuột vào đối tượng.
  d. Chọn tất cả các đối tượng:
  Nhấn duy nhất một phím A (All - tất cả)
  Bỏ chọn tất cả đối tượng cũng nhấn duy nhất một phím A thêm một lần nữa.
  e. Chọn rời rạc một vài đối tượng:
  GIỮ phím SHIFT rồi click phím CHUỘT PHẢI vào đối tượng.
  f. Chọn theo vùng bằng cách quét:
  Tạo vùng chọn quét: CTRL + quét chuột trái tạo một vùng chọn.
  g. Di chuyển đối tượng:
  . Chọn đối tượng CLICK phải vào đối tượng rồi sau đó ta CLICK chuột trái vào đường của các mũi tên trên đối tượng kéo chuột đi đến nơi cần di chuyển. Các mũi tên đại diện cho 3 trục X, Y và Z.
  h. Giữ tâm quay theo một đối tượng nhất định:
  Bình thường tâm quay sẽ ở giữa nền gạch và sẽ quay toàn bộ các vật thể trên đó. Nhấn SHIFT + C để đưa tâm quay về giữa nền này.
  Khi cần tâm quay quanh một đối tượng khi chọn lệnh quay thì chọn đối tượng rồi nhấn phím dấu . bên bàn phím số bên phải.
  Hôm nay mới học nhiêu đó thôi nên chỉ tóm lược lại như thế. Vì là ngày đầu tiên học cách sử dụng nên nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm và sửa chữa cho. Thanks.

13 Likes

Rất hữu ích cho người mới