Moi nguoi cho em hoi day la loi gi a

chuyen sang che do mau no khong nhan map luon aj

Up hic mn giúp em với :disappointed_relieved:

Lỗi này có lẽ do import model từ phần mềm khác vào
Xóa material tạo cái mới