Mọi người cho e hỏi lỗi ko hiện được đối tượng đã hide

Vd 1 đối tượng sau khi mình bấm H để hide, nhưng để hiện lên lại bấm alt + H ko hiện lại được. Mình đã thử reset trong mục preference. Xóa blender cài lại vẫn bị lỗi đó. Có ai đã từng bị help giúp mình với ạ. Mình đang học chuyển từ sketchup qua blender.

có thể bạn vô tình ẩn collection . để hiện lại bạn giữ ctrl click vào con mắt trong outliner

Có lẽ đối tượng bị Disable chứ ko phải Hide
Bật cái này lên


Rồi kích hoạt
image