Modeling OJ


Cho e hỏi làm sao để hết những cái lõm đen này ạ ?

a có xài mirror không nếu có thì a tick vào clipping hoac a nhấn M rồi a nhấn By distance

e Shift D, mirror rồi merge lại ạ :V

a nhấn M by distance cho nhanh

k đc ạ :v

e bấm auto smoth trong Normal nên đc r ạ :smiley: