Modeling Obj

E bấm F để add new face mà nó bị rối sang bên kia là sao ạ? (e đang dùng mirror)

Kiểm tra tâm mirror

1 Likes